9/11


Fan va nerjobbad man e då på en freda kväll

trotts d underbara sexet hela natten bokstavligt talat och i eftermiddas....va fan.....

 

fuck it jag sticker ...blame it on the booze , tonite - I'm partyyyiiin


Familjen är feta


JAG ÄR KÅT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

just nu vill ja ba


Blev förföljd hem...

Så jag sitter på spåret hem nu då va, helt spejsad, lyssnar på musik, blundar av trötthet. Så ser ja en snubbe bakom ba gloooor på mig. Aja, fuck it. Så går jag ut då å går mot mitt hem så förljer han efter mig, exakt samma vägar och exakt samma svängar. Ja ba fuck....nu äre kört...elr nåt. Så jag ökar takten, går mot min svale och han springer efter tar tag i dörren jag "hej? bor du här elr?" han ba börjar "ringa" på nån randome porttelefon på andra våningen..."nä, jag ska bara hälsa på min mamma" säger han. Jag kastar ciggen och går upp för trappan, precis när ja e nästan framför hissen börjar han springa in i svalen, han betedde sig som en tjack åundare med tjack ryck. Jag ba kickar upp för trapporna och han va ju liksom tvungen att ta hiss, men eftersom han inte visste vilken våning ja skulle till så tryckte han på våningen över mig (två trappor).
Jag sprang till min dörr, börjar öppna men händer skakar som fan, jag rycker i dörren...FUUUUCK nedersta e oxå låst! Jag bara känner mitt hjärta gå i typ 4000000 slag i sekunden, händerna skakar jag börjar må illa som fan. Till slut får ja upp låsten, springer in å låser båda låsen. Och precis efter d springer ja i köket (det var närmast) och kräks i diskhon.....
Har fan skakat i en kvart nu...drf texten e som den e......

Fuck fittashelvete horjävlar! Har aldrig vart så här rädd i hela mitt liv!

Ancient Aliens - you have to watch this!

 

http://www.history.com/shows/ancient-aliens

 

 


Google maps...?!


Aliens anfaller !!!

WHAT THE FUCK! SERIÖST! SÅG NYSS EN BLÅ/GRÖN STRÅLE FLYGA GENOM HIMLEN OCH SLOCKNA, SÅG UT SOM FYRVERKERI FAST ÄNDÅ INTE OCH DEN FLÖG PÅ SAMMA SÄTT SOM FALLANDE STJÄRNA !

Det sjukaste ja hann inte filma blev helt tagen av bilden. Har aldrig i hela mitt liv sett liknande. Och jag har sett fallande stjärnor och massa annat konstigt skit. Det här var helt sjukt. Just now I witnessed a fucking alien ball...
Många av mina kompisar sagt att dem har bevittnat samma saker under senaste veckan...

We are soooo going down....
Jag skämtar inte det såg nästan ut så här....vackert....

Toro Y Moi - Talamak (Robot Sciens Remix)


Ibland känner jag mig så här....


Danni Shay

Bevis på att Justin Bieber skulle vara av kvinnligt kön !

OBS! DETTA ÄR INTE JUSTIN BIEBER PÅ BILDEN


Hittat sjukt mkt feeeeeeeet musik!


koralie

 


Tron Legacy Playlist

Complete Tracklist:


http://www.youtube.com/playlist?list=PL0A663422A2C8E656Vem är det som skriver min horoskop ?? :D

höhö

kvällsmat yam yam

Ungsbakad lax med philadelfia coat, kokt färskpotatis å sallad :) mmmm


Phääääät !


I was broken

I was broken for a long time but its over now


Assåååååå det säger du ja ;)

Hhhmmm :D


___________________DUBSTEP________________


Pull me close and make me moan like its my last time

Gårdagen va crazy, och dagen efter ännu värre ;) misstänker att jag kommer ICKE kunna gå på några dagar...eller gå kommer jag att kunna, men måste försöka benen lite mer isär. Iiiihhh....jag vill typ sjunga hihi


Tarik - Weatherman

I don't care what the weatherman say , It's a beautiful day.


You need to get off facebook!

I did exactly that three days ago, and it feels good. You start to actually hang out with your friends and life is just so much easier, no stress or whatever involved...mmmmm....good life.

 

Fuck facebook


My haters are my motivators

 

GO GET YOUR OWN


Music is my healing

realize that u did em wrong


Så vad har vi kommit fram till? B-O-R-D-E-R-L-I-N-E

Borderline-personlighetsstörning (ungefärlig betydelse: gränsland), i dagligt tal endast borderline [’bo:ɖɘɭajn], är en personlighetsstörning.

Det främsta problemet för personer som lider av borderline är deras emotionella instabilitet och svårigheten att reglera sina känslor. De känslomässiga problemen resulterar vanligtvis i svårigheter att bete sig på ett fungerande sätt, vilket i sin tur leder till relationsproblem och svårigheter att behålla en stabil självkänsla.

Patienter med Borderline-personlighetsstörning har stor samsjuklighet - de är för det mesta allvarligt deprimerade och lider ofta av andra psykiska problem som posttraumatisk stresstörning, social fobi, ätstörningar, tvångssyndrom och panikångest. Deras liv präglas av desperation. De blir lätt missförstådda och uppfattas som besvärliga och manipulativa av sin omgivning.

Termen borderline myntades i början på 1900-talet. Personer med psykiska problem kategoriserades då antingen som neurotiska eller psykotiska. Eftersom borderlinepatienter inte tycktes passa helt in under någondera av kategorierna togs benämningen borderline (av engelskans ord för gränslinje) i bruk. Trots att denna uppdelning inte längre är aktuell har ordet borderline på många håll bibehållits, bland annat i den vanligast förekommande diagnosmanualen för psykiska störningar, DSM-IV. Vissa anser att en lämpligare benämning är emotionellt instabil personlighetsstörning, och detta begrepp används i WHOs klassifikationssystem ICD-10.

 

Diagnos [redigera]

De diagnostiska kriterierna för borderline-personlighetsstörning enligt DSM-IV lyder som följer: Ett genomgående mönster av påtaglig impulsivitet samt instabilitet med avseende på mellanmänskliga relationer, självbild och affekter. Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar sig minst fem av följande uttryck:

  1. gör stora ansträngningar för att undvika verkliga eller fantiserade separationer
  2. uppvisar ett mönster av instabila och intensiva mellanmänskliga relationer som kännetecknas av extrem idealisering omväxlande med extrem nedvärdering
  3. uppvisar påtaglig osäkerhet och instabilitet i självbild och identitetskänsla
  4. visar impulsivitet i minst två olika avseenden som kan leda till allvarliga konsekvenser för personen själv (till exempel slösaktighet, sexuell äventyrlighet, alkohol-, medicin- eller drogmissbruk, vårdslöshet i trafik, hetsätning, kaotisk livsstil).
  5. uppvisar upprepat suicidalt beteende, suicidala gester, suicidhot, eller självskadande handlingar
  6. är affektivt instabil, vilket beror på en påtaglig benägenhet att reagera med förändring av sinnesstämningen (till exempel intensiv episodisk nedstämdhet, irritabilitet eller ångest som vanligtvis varar i några timmar och endast sällan längre än några få dagar)
  7. känner en kronisk tomhetskänsla
  8. uppvisar inadekvat, intensiv vrede eller har svårt att kontrollera aggressiva impulser (till exempel ofta återkommande temperamentsutbrott, konstant ilska, upprepade slagsmål)
  9. har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller dissociativa symptom.

Symptom [redigera]

En person med egentlig depression eller bipolärt syndrom stannar ofta i samma humörläge i flera veckor, men hos en person med borderline-personlighetsstörning skiftar humöret betydligt snabbare. Intensiva utbrott av ilska kan snabbt avlösas av ångest eller depression inom loppet av en dag, ett par timmar eller till och med ett par minuter. Under dessa utbrott och humörsvängningar kan vissa personer skada sig själva, till exempel genom att skära sig, slå sönder saker, nyttja droger eller alkohol. Personen har kognitiva problem och en störd bild av det egna jaget. Detta leder till många hastiga, och kanske ej så övertänkta beslut om byte av karriär, jobb, sexualitet, vänskap och värderingar. Vissa personer med borderline kan också se sig själva som helt igenom värdelösa eller direkt onda. De kan ofta känna sig missförstådda eller illa behandlade. Känslor av att vara uttråkad, tom inombords och utan uppfattning om vem man egentligen är, är också vanliga. Sådana symtom är som mest påträngande när personen känner sig isolerad, ensam eller utan stöd i det sociala livet. Detta kan resultera i en nästan desperat jakt på att slippa vara ensam. Ironiskt nog är det denna aggressiva "klängighet" vid andra som utlöser de konflikter som får omgivningen att lämna personen. Dock är detta endast en generalisering, då andra personer med borderline istället kan välja att dra sig undan.

Personer med borderline har ofta ett mönster av instabila sociala relationer. Medan de kan utveckla intensiva - men stormiga - förhållanden, är deras attityd till familj, vänner och partner ofta instabila. Synen på andra kan växla snabbt mellan absolut idealisering och total nedvärdering. På så sätt kan ett intensivt förhållande, med stor tillit, snabbt uppstå. Men när separation hotar, inbillad eller verklig, kan förtroendet mycket snabbt övergå i ilska eller ett totalt avsägande av relationen. Detta kan förvåna den person som drabbas, eftersom de ofta har svårt att förstå vad personen upplever som ett hot om separering. Denna rädsla för att bli övergiven kan ha att göra med personens svårighet att knyta känslomässiga band med närstående, något som särskilt visar sig då den viktiga personen inte är direkt fysiskt närvarande. Frånvaron av denna närhet skapar en känsla av tomhet, och att vara värdelös. Om personen känner sig övergiven eller sviken kan risk för självmordsförsök eller annat självdestruktivt beteende inträda.

En patient med borderline-störning uppvisar ofta ett impulsivt beteende när det gäller pengar, mat och sex. Borderline-störning uppträder ofta tillsammans med andra psykiatriska problem, särskilt bipolära sjukdomar, depression, ADHD, ångestsjukdomar, fobier, missbruk, ätstörningar och andra personlighetsstörningar.

Självdestruktivt beteende [redigera]

Statistik visar att 10-20% av alla borderlinepatienter dör som ett resultat av självmord. Risken ökar ytterligare när andra diagnoser uppträder hos samma patient, som till exempel borderline-störning och ADHD. Om en patient har borderline-störning i kombination med missbruk är risken för självmord så hög som 60%. Närstående till en patient som diagnostiserats med denna störning har rätt till klar och tydlig information, så att de kan stötta personen. Riskfaktorerna kan reduceras genom en korrekt ställd diagnos och därmed följande behandling, ofta med familjen inblandad. Den som lider av borderline-störning behöver ett starkt kontaktnät runt sig för att ge stöd. Detta är dock inte det lättaste, eftersom personen ofta har stora svårigheter i nära relationer, vilket sätter stor press på de närstående som ofta blir drabbade av/indragna i personens sinnesstämning, utåtagerande och destruktiva beteende.

Borderline personlighetsstörning konstateras tre gånger så ofta hos kvinnor som hos män. Vad det beror på är inte känt. Vissa forskare menar att många män med diagnosen antisocial personlighetsstörning egentligen har en borderlinestörning.

Prognos och behandling [redigera]

Det är omtvistat hur stora möjligheterna är att terapeutiskt behandla patienter med borderline-personlighetsstörning. Idag är det förmodligen en prioriterings- och kostnadsfråga om landsting och kommuner erbjuder terapier, mer än en teoretisk tvistefråga.

Bildterapi används på vissa ställen i Sverige, men är fortfarande mer självklar i till exempel Amerika och England.

En särskild form av terapi för behandling av borderlinepatienter, dialektisk beteendeterapi (DBT), med element från kognitiv terapi och zenbuddhism, introducerades i USA av psykologiprofessorn Marsha Linehan på 1990-talet och har fått stor spridning i amerikansk psykiatri. DBT i Sverige finns nu representerat i både öppen- och slutenvård i många landsting från Umeå i norr till Lund/Malmö i söder. En intresseförening för DBT-behandlare startades år 2000 och föreningen ordnar årliga DBT- konferenser. Ett nordiskt samarbete kring kvalitetssäkringsfrågor – utbildning, handledning och följsamhetsfrågor s k adherence – har också nyligen startats.

Även läkemedelsbehandling är ofta nödvändigt om borderline-störningen är kombinerad med andra psykiatriska eller fysiska tillstånd, som bipolär sjukdom, missbruk eller ätstörningar. Det är då dessa tillstånd som behandlas i främsta rummet.

MBT, Mentaliseringbaserad Terapi, är ytterligare en psykologisk behandlingsmetod vid borderline personlighetsstörning. Precis som i DBT så kombineras individuell terapi och gruppterapi. MBT baseras på teori om mentalisering, anknytningsteori och modern psykodynamisk teori. Mentalisering är en psykologisk process som rymmer empati med andra men också empati med sig själv. Dvs att vara nyfiken på och medveten om sina egna tankar, känslor och intentioner samtidigt som man förhåller sig till andras tankar, känslor och intentioner. I MBT tänker man sig att ett problem vid borderline personlighetsstörning är att förmågan att på ett konstruktivt sätt förstå sig själv och andra blir nedsatt då man är utsatt för känslomässig stress. Detsamma gäller förstås friska personer men de har högre tröskel för sammanbrott i mentaliseringen.

Enligt Amerikanska psykiaterföreningen, APA, bör behandling för personer med borderline personlighetsstörning erhålla psykoterapeutisk behandling som innehåller både grupp- och individuell terapi. Man anser också att behandlingen bör vara långvarig.

Både i Stockholms läns landsting och i Göteborg (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) finns diagnos- och behandlingsgrupp med särskild inriktning på kvinnor med borderlineproblematik.

De olika behandlingsformerna måste individanpassas för att personen ska kunna leva ett värdigt liv med sitt tillstånd. Och målsättningen är att öka patienternas välbefinnande, minska riskfyllt leverne och självmordsfrekvensen, lära personen att hantera sin ångest så att den blir mindre plågsam samt förbättra förmågan till social integration i nära relationer. Då många av patienterna är höggradigt stresskänsliga är det svårt att uppnå dessa mål och samtidigt orka med ett heltidsarbete. Kravnivån för dessa patienter måste därför anpassas till den enskildes känslighetsnivå för att inte utlösa psykotiska tillstånd, som är bland det mer riskfyllda av de symtom som kan utlösas av stress.


Take my word for it

Lita ALLTID på din magkänsla. Den har ALLTID rätt.

Download this track

Australian sounds :) morning track

http://www.sendspace.com/file/qgjp1r

Download this track

Australian sounds :) morning track

http://www.sendspace.com/file/qgjp1r

U keep the sunshine , save me the rain ;)


RSS 2.0